Leasing maszyn i urządzeń produkcyjnych – co musisz wiedzieć?

Leasing maszyn i urządzeń: pradnik

Ceny nowych urządzeń produkcyjnych są zawrotne. Maszyny do obróbki metalu czy tworzyw sztucznych zaczynają się od stu tysięcy złotych, a mogą przekraczać nawet milion – będąc tylko jednym z wielu elementów linii technologicznych. Na szczęście można wziąć je w leasing, podobnie jak np. auto, toteż dziś przyjrzymy się sposobom finansowania maszyn i urządzeń.

Z tego artykułu dowiesz się, że:

 1. Nie wszystkie maszyny da się sfinansować. Leasingodawcy tworzą katalogi maszyn, które finansują chętnie (zwłaszcza te nowe!), niechętnie oraz wcale.
 2. Możesz wybierać między trzema formami leasingu. Wybór konkretnej formy leasingu – finansowego, operacyjnego lub pożyczki – zależy m.in. od wysokości VATu, którym objęta jest maszyna, oraz pochodzeniem środków na finansowanie.
 3. Leasingodawcy stawiają przed Tobą szereg warunków. Przyznanie leasingu zależy od stażu firmy, a jeśli ta nie istnieje długo – od Twojego doświadczenia zawodowego, wysokości i rodzaju zabezpieczenia urządzenia czy opłaty wstępnej.
 4. Finansowanie online na urządzenia wysokiej wartości to rzadkość. Niemniej: sam proces zawarcia umowy może być szybszy niż w wypadku leasingów na pojazdy, bo maszyn się z reguły nie rejestruje.
 5. Tańszą alternatywą dla leasingu nowych maszyn jest crowd manufacturing. Polega on na zlecaniu produkcji komponentów wielu podmiotom jednocześnie, a podmioty te rywalizują o zlecenia ceną i terminem wykonania.

Jakie maszyny i urządzenia można leasingować?

Teoretycznie wyleasingować da się właściwie wszystko. W praktyce, leasingodawcy dzielą urządzenia na trzy kategorie, mianowicie: 1) finansowane chętnie, 2) niechętnie i 3) wcale.

Najchętniej finansowane są 1) maszyny świeże, których wiek – w momencie wygaśnięcia leasingu – nie będzie przekraczać 10 lat. Czym nowsze, tym lepiej! Na prawdopodobieństwo wydania pozytywnej decyzji leasingowej pozytywnie wpływa też wysoka renoma producenta maszyny i jej znaczna popularność na rynku wtórnym.

Mniej chętnie finansowane są maszyny starsze (>10 lat), niszowe i/lub pochodzące od nierenomowanych producentów. Czytaj: trudno zbywalne. Szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji leasingowej na urządzenia używane podnosi udokumentowany remont generalny, wysoka żywotność i wartość rezydualna. Wycena na koszt nabywcy obowiązkowa.

Urządzenia niefinansowane wcale trudno sklasyfikować. Każdy leasingodawca ma listę maszyn, których nie finansuje – bez względu na wiek czy kondycję. Do czynników nam niesprzyjających należy zaawansowany wiek urządzenia, ścisła konfiguracja (na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa) etc.

Zarejestruj się na 4Dustry

Leasing operacyjny, finansowy lub pożyczka – co wybrać?

Jeśli kupujesz maszynę objętą stawką 23% VAT ze środków własnych (bez dofinansowania), wybierz leasing operacyjny. Niższy podatek wiąże się z koniecznością sięgnięcia po leasing finansowy, a urządzenia kupowane z dofinansowaniem – po pożyczkę leasingową.

Tyle w skrócie. A szerzej? Leasing operacyjny jest najpopularniejszą formą leasingu w Polsce, bo sięga po niego aż 80% przedsiębiorstw. Swoją powszechność zawdzięcza m.in.:

 • możliwości wrzucenia w koszty zarówno rat, jak i opłaty początkowej (zwykle 1-10%);
 • brakowi konieczności pokrywania całego należnego VATu na dzień dobry;
 • relatywnej prostocie – jedna faktura miesięcznie na 23% VAT.

Leasing finansowy, choć mniej popularny, umożliwia sfinansowanie urządzeń objętych stawką VAT inną niż 23%. Do jego najważniejszych zalet należą:

 • brak ograniczeń dot. długości trwania umowy ani jej wcześniejszego wypowiedzenia – panuje tu pełna dowolność (w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego);
 • brak kwoty wykupu – po spłacie leasingu prawo własności urządzenia automatycznie przechodzi na leasingobiorcę (uwaga w nawiasie j.w.);
 • pełna amortyzacja – obowiązek dokonywania odpisów spoczywa na leasingobiorcy, za cenę braku możliwości wrzucenia w koszty całości raty za sprzęt (koszt stanowi tu tylko odsetkowa część raty, bez kapitałowej).

Pożyczka leasingowa ogranicza się do urządzeń objętych stawką inną niż 8% VAT. Jest to najlepsze rozwiązanie dla maszyn kupowanych przy udziale dofinansowania. Z zalet:

 • dowolność wyboru ubezpieczyciela – dopóty spełnia on wymagania leasingodawcy (w przeciwieństwie do poprzednich form leasingowania);
 • raty finansowania zwolnione z podatku VAT – nie są traktowane jako usługa;
 • niższy wymagany wkład własny.

Gdy zaś kupujesz maszyny zza granicy, masz do wyboru jeszcze leasing walutowy i leasing denominowany. Walutowy będzie właściwy tylko dla firm, które obracają daną walutą na co dzień (minimalizacja ryzyka kursowego), denominowany – dla pozostałych podmiotów.

Jakie wymagania musisz spełnić, by otrzymać leasing?

Staranie się o leasing na maszynę przypomina staranie się o leasing na… auto. Instytucja, udzielająca finansowania bierze pod uwagę m.in. staż firmy na rynku i/lub doświadczenie zawodowe właściciela, zawarte umowy i/lub udokumentowane obroty, wysokość pierwszej wpłaty oraz majątku prywatnego, a także udział ew. żyranta (gwaranta leasingu).

Staż firmy determinuje 1) zdolność do uzyskania leasingu i 2) wysokość wpłaty własnej. Czym młodsza jest firma, tym wyższą wpłatę będziemy musieli wnieść – chyba, że mamy już umowę gwarantującą obrót oraz relewantne doświadczenie zawodowe. Minimalny okres istnienia przedsiębiorstwa, by zrównać wysokość wpłaty z rynkowym standardem, to rok.

Majątek prywatny i obecność żyranta to także istotne czynniki w oczach leasingodawcy. Jeżeli coś pójdzie nie tak – niepowodzenie będziemy finansować z kieszeni własnej bądź kieszeni gwaranta pożyczki. Niemniej: jeśli znaczny majątek i żyrant to nasze jedyne atuty, ew. leasing uzyskamy na wyjątkowo niekorzystnych warunkach (jeśli w ogóle).

Ile trwa wydanie decyzji i czy da się załatwić leasing online?

Wydanie decyzji trwa zwykle najwyżej jeden dzień: rano składamy wniosek, wieczorem otrzymujemy odpowiedź. Ale! Leasingodawdca może zażądać gwaranta, zmiany wysokości wpłaty własnej – co wydłuża proces, a także: maszyny używane trzeba przed uruchomieniem środków wycenić. Dzieje się to, dodajmy, na koszt leasingobiorcy. Proces może spowolnić też ew. wiekowość i niszowość wybranego sprzętu.

Ponieważ urządzenia i maszyny wykorzystywane na liniach technologicznych są najczęściej spektakularnie drogie, uproszczone procedury to rzadkość. Leasing online obejmuje zatem urządzenia tanie, o wartości maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z zalet: leasing ten może nie wymagać nawet przedstawiania dokumentów finansowych.

Tańsza alternatywa dla leasingu: crowd manufacturing

Co jest tańszą alternatywą dla leasingu? Oczywiście: brak leasingu. Dziś produkcję można realizować przy równoległym udziale wielu podwykonawców, dysponujących maszynami, których potrzebujemy. Nie musisz wydawać setek tysięcy na sprzęt, a podwykonawcy wypełniają wolne moce przerobowe – to inaczej crowd manufacturing.

W Polsce powstała pierwsza platforma do crowd manufacturingu na świecie, czyli 4Dustry. Zlecanie produkcji fabrykatów jest maksymalnie szybkie i proste: algorytm na bazie plików CAD zleceniodawcy automatycznie parametryzuje zlecenie, a użytkownikowi zostają detale. Następnie o zlecenie, w formie wirtualnego przetargu, konkurują firmy z całej Polski.

Korzystają na tym wszyscy. Zleceniobiorcy – bo maksymalizują stopień wykorzystania własnych urządzeń, a co za tym idzie: rentowność całego zakładu, zaś zleceniodawcy – bo otrzymują fabrykaty maksymalnie szybko. I to od użytkowników zależy, czy wybiorą niższą cenę, krótszy termin czy lepszą renomę (albo wszystko na raz!).

Zarejestruj się na 4Dustry

Data publikacji: 18 grudnia 2022

Sprawdź wszystkie możliwości
jakie daje platforma 4Dustry.